Projectmoeders

Indien we de titel van projectbeheerder (of Project Manager) veranderen naar projectmoeder maakt dit een verschil.
Het brengt twee disciplines samen die reeds decennia-lang in een tweestrijd verwikkeld zijn:
projectbeheer en veranderingsbeheer (een minder gelukkige vertaling van het engelse begrip "Change Management").

Het wordt tijd om de strijd te staken, WANT ER IS GEEN WINNAAR.


Dit artikel is van de hand van Luc Galoppin, vriend en intelligente mens,
die zich toelegt op veranderingsbeheer of "Change Management" binnen organisaties.
Het werd
oorspronkelijk gepubliceerd in het Engels. De vertaling en alle eventuele fouten zijn van onze hand.


We hebben nood aan projectmoeders.

Een recente ervaring in onze eigen woning herinnerde me eraan dat het niet eenvoudig is om dit alles op één lijn te krijgen.
Onze nieuwe keuken werd geïnstalleerd door een bedrijf met een goede reputatie en zeer ervaren werknemers.
Ondanks dit waren we niet tevreden met het eindresultaat, noch met het feit dat sommige functies,
die in het begin waren beloofd, ergens onderweg vergeten geraakten.
Of dat dachten we toch.

Het probleem met projecten is dat onderweg de communicatie verloren gaat en dat de wensen en noden evolueren.

Een nieuwe keuken ziet er, net zoals de meeste andere projecten, in het begin vrij eenvoudig uit.
Lijst de wensen en noden op, maak een plan, controleer het plan, produceer de onderdelen, lever de onderdelen en
voeg de onderdelen samen volgens het opgemaakte plan.
En dit is exact wat onze gereputeerde firma deed.
Echter, naarmate het project evolueerde werden er meerdere partijen bij betrokken (verkoop, planning, productie, logistiek en plaatsing) en
wij (de klant) kregen een duidelijker beeld van het eindresultaat.

Wie draagt de schuld?

Wanneer ik onze keuken nachtmerrie wat nader bekijk, moet ik erkennen dat er geen schuldige is,
hoewel ik duidelijk niet tevreden ben met het eindresultaat.

  • De verkoper is zijn beloftes nagekomen.
  • De projectbeheerder hield zich aan de overeengekomen termijnen en het budget.
  • De planning liep wat mis, maar werd gecorrigeerd.
  • Productie en logistiek deden wat van hen verwacht werd.
  • De plaatsers volgden correct het plan en de detailtekeningen.

Kijk even naar de tekening hieronder om te zien hoe zich dat in onze wereld vertaalt.
kitchen=

Dit is een cartoon die in verschillende varianten reeds enige tijd de ronde doet en je kan terugvinden op de webstek van projectcartoon.

Het punt is dat, ondanks het feit dat iedereen een specialist is in zijn eigen discipline en zijn uiterste best doet voor een maximale klantentevredenheid,
we toch ontevreden klanten kunnen hebben.

Toen begon het te dagen.

Wanneer ik deze situatie vergelijk met de manier waarop wij onze projecten beheren,
moeten we erkennen dat we niet slimmer zijn dan de keukenproducent.
We zijn vaak even schuldig in het "exact leveren volgens de specificaties" terwijl we terzelfdertijd onze klanten niet echt tevreden stellen.

Toen dacht ik aan een
interview dat ik een tijd geleden samen met Dr. Debra France afnam van W.L. Gore.
Op een bepaald moment spraken we over een rol die zij in het bedrijf hebben: de
Productmoeder.
Een productmoeder is wat andere bedrijven een specialist of Product Manager zouden noemen.
Maar eerder dan te werken met een uiterst gedetailleerde functie-omschrijving voor deze rol,
kozen zij voor een omschrijving die de nadruk legt op een hoge graad van de waakzame aandacht en
de verzorging die een product nodig heeft om succesvol te worden.

Dit klopt, dit is exact wat we ontbreken in onze beroerde keuken ervaring.
Erger nog, dit is ook wat er ontbreekt in de manier waarop we zelf onze projecten opleveren.
We hebben nood aan
projectmoeders i.p.v. Project Managers.

Waarom een ander label zinvol is.

Je zou denken dat dit enkel een nieuwe benaming is, maar dat is het niet. het woord "moeder" verandert alles.
Een moeder is bezorgd om en draagt zorg voor de ontwikkeling, het welbevinden en de toekomst van haar kind,
terwijl een projectbeheerder zich dikwijls enkel verantwoordelijk voelt voor de geboorte.

Toegegeven, een geboorte is niet niets en ik wil de omstandigheden waarmee project-beheerders moet omgaan niet onderschatten.
Maar wij handelen onze project af alsof we surrogaat moeders zijn.
Een projectmanager zal doen wat het beste is voor de geboorte, een projectmoeder zal doen wat het beste is voor het kind, nu en in de toekomst.

Anders geformuleerd: een projectmoeder combineert het werk van een projectbeheerder en dat van een veranderingsbeheerder op een verzorgende manier.
Door dit nieuwe label te gebruiken is het niet langer mogelijk voor projectbeheerders om te zeggen:
"
Ik heb mijn werk gedaan, binnen tijd en binnen budget, nu is het aan u..."
We weten allemaal dat dit een verloren zaak is, want een opgeleverd project heeft, net zoals een kind, verzorging en opvolging nodig.U, als architect of ingenieur, en ook wij, als software ontwikkelaar, worden voortdurend met dit fenomeen geconfronteerd.
Elke dag worden er in een bouwproces beslissingen genomen op basis van onvolledige informatie, veronderstellingen
en de persoonlijke ervaring van de verschillende spelers.
Projectveranderingen en -aanpassingen zijn onvermijdelijk en eigen aan de verschillende fasen van de levensduur van een bouwproject.
Deze veranderingen efficient beheren is een sleutelelement van het succes van een project.

De veranderingen hebben ook een niet te verwaarlozen impact op onze klanten.
We moeten ze doorheen het ganse proces continu begeleiden en verzorgen zodat op het einde iedereen tevreden is.